Kiedy mówimy o zwierzętach przeważnie mamy na myśli naszych małych pupili, czyli koty i psy. Oprócz nich, są również zwierzęta hodowane przez ludzi, a także żyjące na wolności na polach i w lasach.

Uczniowie w ramach zajęć mieli możliwość poznania zwierząt hodowlanych i żyjących na wolności. Wszystkie zwierzęta odgrywają znaczącą rolę dla człowieka, ponieważ ze zwierząt otrzymujemy mięso, mleko i różnego rodzaju przetwory. Zajęcia miały na celu poznanie Ustawy o ochronie zwierząt, w której zapisane jest, w jaki sposób należy traktować zwierzęta, czego nie wolno robić i jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad. W Polsce ustawa ta obowiązuje od 1997 roku i skierowana jest do wszystkich ludzi, ale niestety nie wszyscy jej przestrzegają. Na podsumowanie zajęć uczniowie wykonali makiety zwierząt żyjących na wolności i zwierząt hodowlanych.

Wychowawca kl. IIIc.