Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas IV - VIII na spotkanie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w dniu 11 lutego 2020 roku. Miejsce spotkania - sala gimnastyczna w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A. Początek - godzina 17.00.

Porządek spotkania:

1. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020 - spotkanie z dyrektorem placówki

2. Procedury przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty - spotkanie z Rodzicami uczniów klas VIII

3. Spotkanie  z wychowawcami klas - omówienie spraw bieżących.

Dyrektor szkoły i Grono Pedagogiczne