1. Jakie zjawiska wydarzyły się podczas zesłania Ducha Świętego? Wymień 2.

Nad głowami apostołów pojawiły się płomienie ognia i zaczęli mówić różnymi językami.

 1. Wymień cztery wydarzenia związane z życiem świętego Piotra.

Miał na imię Szymon, był apostołem, pierwszym papieżem, zaparł się Jezusa 3 razy.

 1. Wymień cztery wydarzenia związane z życiem świętego Pawła.

Miał na imię Szaweł, prześladował chrześcijan, objawił mu się Jezus, zginął śmiercią męczeńską ścięty mieczem.

 1. Wymień podział hierarchii kościelnej ze względu na 3 stopnie święceń.

Diakon, kapłan i biskup.

 1. Wymień podział hierarchii kościelnej ze względu na władzę pasterską.

Proboszcz, biskup, arcybiskup, kardynał, papież.

 1. Wymień podział hierarchii kościelnej ze względu na władzę administracyjną i na jakim terenie ona występuje?

Proboszcz – parafia, dziekan – dekanat, biskup – diecezja.

 1. Wymień cztery biblijne symbole Ducha Świętego.

Ogień, woda, wiatr, gołębica.

 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

 1. Wymień 4 charyzmaty (nadzwyczajne) dary Ducha Świętego.

Dar uzdrawiania, języków, poznania, proroctwa, rozeznania duchów.

 1. Jakie 3 sakramenty należą do grupy sakramentów wtajemniczenia?

Chrzest, bierzmowanie, eucharystia.

 1. Jakie 2 sakramenty należą do grupy sakramentów uzdrawiania?

Sakramenty pokuty i pojednania, namaszczenie chorych.

 1. Jakie 2 sakramenty należą do grupy sakramentów w służbie innym?

Kapłaństwo i małżeństwo.

 1. Kto jest szafarzem zwyczajnym a kto nadzwyczajnym chrztu świętego?

Zwyczajny – diakon, kapłan, biskup; nadzwyczajny – każdy człowiek.

 1. Co jest niezbędne do udzielenia ważnego chrztu? Wymień 2 rzeczy.

Woda i odpowiednia formuła („Ja ciebie chrzczę…”).

 1. Jakie warunki musi spełnić człowiek przyjmujący chrzest? Wymień 2.

Musi być nieochrzczony i wierzący (u małych dzieci wiara rodziców).

 1. Jakie 4 warunki musi spełnić świadek (chrzestny) chrztu?

Musi być wierzący, ochrzczony, bierzmowany, przystąpić do sakramentu spowiedzi.

 1. Jaki obowiązek biorą na siebie rodzice i chrzestni wobec dziecka?

Obowiązek wychowania go w wierze katolickiej.

 1. Kto może udzielać sakramentu pokuty i pojednania?

Kapłan lub biskup.

 1. Co jest potrzebne do prawidłowego odbycia sakramentu pokuty i pojednania?

Należy wypełnić warunki dobrej spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie.

 1. Kim jest Duch Święty, gdzie i w jaki sposób działa?
  Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, działa w Kościele i obdarza ludzi darami.