Kultura osobista jest wizytówka każdego ucznia

1. Kultura osobista. Uczeń: 

 

 •  Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam
 •  Kulturalnie zwraca się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób
 •  Nie używa brzydkich, wulgarnych słów
 •  Jest uprzejmy, miły, sympatyczny
 •  Kłania się wszystkim pracownikom i znajomym w szkole i poza szkołą
 •  Wyjmuje ręce z kieszeni, gdy mówi „dzień dobry” lub z kimś rozmawia
 •  Nie prowadzi dyskusji lub rozmowy podniesionym tonem
 •  Okazuje szacunek ludziom starszym, niepełnosprawnym
 •  Dba o porządek i czystość w szkole i otoczeniu
 •  Nie bije, nie prowokuje innych, nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje, nie zabiera i nie niszczy cudzej własności 

2. Zachowanie uczniów na lekcji:

 

 • Po wejściu do klasy zajmujemy swoje miejsce. Nie spóźniamy się na lekcje
 • Wykonujemy wszystkie polecenia nauczyciela. Nie bujamy się na krześle.
 • Gdy chcemy coś powiedzieć, zgłaszamy się poprzez podniesienie ręki, nie przekrzykujemy się, nie przerywamy, gdy ktoś inny mówi.
 • Nie wychodzimy z ławki bez pozwolenia nauczyciela, nie chodzimy po klasie, nie rzucamy papierkami, itp.
 • Jesteśmy przygotowani do lekcji i pracujemy na miarę naszych możliwości.
 • Jesteśmy wobec siebie pomocni i koleżeńscy. Nie śmiejemy się ze słabszych uczniów i ich wypowiedzi. Każdy ma prawo popełniać błędy.
 • Nie kłamiemy i nie ściągamy.
 • W czasie zajęć lekcyjnych włączamy lub wyciszamy telefon.
 • Pilnujemy i wykonujemy obowiązki dyżurnego.
 • Nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy w czasie lekcji. Utrzymujemy porządek w klasie i na swojej ławce.

3. Uczeń koleżeński:

 

 •  Nie ujawnia powierzonych mu tajemnic (chyba, że tajemnice te zagrażałyby bezpieczeństwu ucznia lub innych osób)
 •  Pomaga w nauce słabszym
 •  Służy pomocą, gdy kolega jej potrzebuje, (np. w czasie choroby lub trudnych sytuacji losowych)
 •  Nie skarży
 •  Nie wyśmiewa się z innych
 •  Nie obgaduje

 

Sprawdź swoją wiedzę :)

https://quizizz.com/join/search/kulturalny

 

Anna Kozłowska

Magdalena Połubińska