Szanowni Rodzice,
MGOPS w Choroszczy zaprasza do udziału w projekcie „Razem możemy więcej 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF. Projekt realizuje Fundacja DIALOG wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA i ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Poniedziałek: 11.00 - 15.00 

Wtorek 8.00 - 13.30

Środa: 8.00 -12.00 

Czwartek: 8.00 - 13.00 

Piątek: 8.00 - 13.00


 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w lutym intensyfikujemy działania profilaktyczne w obszarze bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. Aktywność ta związana jest z obchodzonym w tym roku 9 lutego – Dniem Bezpiecznego Internetu. Ze względu na zdalną formę nauki zaplanowaliśmy działania na kilka dni. Staraliśmy się, tak dostosować aktywności, aby były one dostępne dla każdego ucznia.


Poniedziałek: 11.00 - 15.00 (13.45-14.30 - doradztwo zawodowe kl. 7d)

Wtorek: 10.45 - 15.00 (13.45 - 14.30 - doradztwo zawodowe kl. 7a)

Środa: 8.00 - 12.00 (8.00 - 8.45 - doradztwo zawodowe kl. 7c)

Czwartek: 8.00 - 14.45 (13.45 - 14.30 - doradztwo zawodowe kl. 7e)

Piątek: 8.00 - 13.00 (11.50 - 12.35 - doradztwo zawodowe kl. 7b)


 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2021/2022 w pigułce