Drodzy Rodzice i Uczniowie klas ósmych, niemożliwe jest przeprowadzenie Giełdy Szkół w formie tradycyjnej, która od wielu lat cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w naszej szkole. W związku z zaistniałą sytuacją poniżej przygotowałam materiały i oferty nadesłane przez szkoły ponadpodstawowe. Zachęcam do zapoznania się.


W wychowaniu codziennością są sytuacje, w których rodzice starają się zmierzyć z żądaniami czy kaprysami swoich dzieci. Bardzo trudno odróżnić zachciankę od rzeczywistych potrzeb. W zasadzie to od reakcji rodzica zależy, czy dziecko utwierdzi się w przekonaniu, że wszystko mu wolno, a może samo dostrzeże różnicę pomiędzy chwilową ochotą na coś a rzeczywistą potrzebą. Kilka zasad, które mogą pomóc i wesprzeć rodzica  w trudach wychowawczych dnia codziennego.


W ramach świadczeń NFZ pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia udzielają następujące placówki:


Szanowni Rodzice,
MGOPS w Choroszczy zaprasza do udziału w projekcie „Razem możemy więcej 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF. Projekt realizuje Fundacja DIALOG wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA i ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.