W roku szkolnym 2021/2022 wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizujemy projekt edukacyjny „Wychowanie to podstawa”. Głównym założeniem projektu jest kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych umożliwiających budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw wśród uczniów i uczennic. Prowadzone przez nas działania oparte są na edukacji włączającej, która widzi, wzmacnia, włącza i tworzy przestrzeń do współpracy dla wszystkich jej podmiotów i jednostek - uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły. Jesteśmy jedną z dziesięciu szkół w Polsce, która została zaproszona do  realizacji drugiego etap projektu, czyli do działań w ramach indywidualnej ścieżki wychowawczo–pedagogicznej. Opiekę merytoryczną nad naszą szkołą objęła pani Marzanna Dąbrowska, moderator z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Poniedziałek: 8.00-15.15

(w tym doradztwo zawodowe kl. 8a, 8d, zajęcia rewalidacyjne)

Wtorek: 11.00-14.15 

14.15-15.00 - konsultacje 

 Środa: 8.00-14.15

(w tym doradztwo zawodowe kl.  8c, 8e, zajęcia rewalidacyjne)

 Czwartek: 8.00-13.00

(w tym doradztwo zawodowe kl. 8b)

 Piątek: 8.00-13.15 


 

W roku 2014 posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjęli uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka na dzień 20 listopada. Data ta nawiązuje do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka, co miało miejsce w 1989 roku.


Od 6 września działa całodobowabezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 12 12 12  dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

 


Program profilaktyczno - edukacyjny „Bieg po zdrowie” został zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.