Drodzy Uczniowie!

Proszę o uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej obszaru prace domowe. 

https://forms.gle/Q8y2RSK1V5VndYMn8

Dziękuję. 

Małgorzata Czulewicz - pedagog

 

Drodzy Rodzice,

zdrowie psychiczne to najważniejszy potencjał, w jaki można wyposażyć młodych ludzi na całe ich życie. Tymczasem badania i wnikliwa obserwacja pokazują, że dzieci i młodzież na ogromną skalę doświadczają trudności i kryzysów psychicznych. Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi i inspirującymi publikacjami skierowanymi do rodziców, które pomogą w rozpoznaniu trudnych emocji, podpowiedzą jak sobie z nimi radzić, jak wspierać młodzież w skutecznym rozwiązywaniu problemów, utrzymywaniu zdrowych relacji, komunikowaniu swoich potrzeb oraz podejmowaniu decyzji, które sprzyjają zachowaniu dobrego samopoczucia. Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo szereg materiałów związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

https://unicef.pl/co-robimy/dla-rodzicow

 

Drodzy Rodzice, 
zapraszam do zapoznania się z Raportem z badań przeprowadzonych w ramach szkolnej inicjatywy profilaktycznej "Nawigacja w każdą pogodę" w roku szkolnym 2022/23:
https://drive.google.com/file/d/1RVcEztGxfgMI75bBuni6RfJ55Q93BUMg/view?usp=sharing

Bezpłatny WARSZTAT O EMOCJACH (dla uczniów)

Termin: 23 MAJA 2023 roku

Miejsce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Odbiorcy: uczniowie klas 4-7

Zgłoszenia przyjmowane są u pedagoga szkolnego Małgorzaty Czulewicz (tel. 535-112-162)

Przed ósmoklasistami jeszcze majowy egzamin, ale o wyborze szkoły średniej decydują zdecydowanie wcześniej. Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej zaczyna się już w maju, należy jednak pamiętać o tym, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość uzyskanych punków, na które składają się wyniki uzyskane podczas egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa.