Poniedziałek: 

8.00-15.00

(9.50 - zajęcia indywidualne ZSK)

Wtorek:

8.00-15.00

(8.55- doradztwo zawodowe kl. 7d;

11.50-doradztwo zawodowe kl. 7b)

Środa:

13.45-15.15

(13.45 - doradztwo zawodowe kl. 7a)

Czwartek:

8.00-9.45; 15.15-16.00

Piątek:

8.00-13.00

(11.50-doradztwo zawodowe kl. 7c)

Drodzy Uczniowie,

zapraszam Was do wypełnienia ankiety na temat czynników ryzyka i czynników chroniących przed zagrożeniami. Wyniki ankiety posłużą do ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 roku.

 

Dziękuję.

Z pozdrowieniami, Małgorzata Czulewicz

Drodzy Uczniowie klas 7 i 8, 

proszę o wypełnienie ankiety na temat Waszych oczekiwań i potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego. 

https://forms.gle/U9YAaLG882jYx9j88

Dziękuję,

Małgorzata Czulewicz - pedagog i doradca zawodowy

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Choroszczy na zakończenie roku szkolnego uhonorowała wszystkich swoich uczniów wyjątkowymi paskami. Kolorowe paski dołączone do świadectw, tak jak tradycyjne biało-czerwone, zwracają uwagę na najróżniejsze pasje, talenty, zainteresowana. Nasza szkoła docenia starania uczniów, widzi potrzebę pochylenia się nad każdym wychowankiem, szanuje jego wyjątkowość i potencjał.