Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2021/2022 w pigułce


Drodzy Rodzice,

w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową i nadchodzącymi feriami zimowymi Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku oferuje dodatkowe działania w zakresie wsparcia uczniów oraz ich rodziców. Pracownicy poradni będą pełnili dyżury telefoniczne zgodnie z zamieszczonym poniżej grafikiem. Istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji na terenie poradni z psychologiem, pedagogiem i logopedą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu przez rodzica lub opiekuna prawnego terminu wizyty. Ponadto zachęcamy do skorzystania z warsztatów prowadzonych w poradni, dla dzieci i młodzieży, po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu uczestnictwa (tel. 518 974 432).

Szlachetna Paczka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych akcji w naszym kraju. Wsparcie niesione osobom potrzebującym ma różne formy, angażuje wiele grup społecznych, uczy, że pomagać trzeba mądrze. W tym roku uczniowie naszej szkoły postanowili umilić Święta Bożego Narodzenia seniorce. Pomimo zdalnego nauczania wspierani przez swoich nauczycieli i wychowawców tworzyli własnoręcznie kartki z życzeniami świątecznymi i pisali listy.

Serdecznie dziękuję uczniom zaangażowanym w ten dar serca oraz p. B. Jabłońskiej i p. D. Sadowskiej za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia.