Zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym/filmowym pt.  „#UCZ SIĘ W DOMU”

 

Kliknij na tytuł publikacji to zapoznasz się z regulaminem. Życzymy kreatywnych pomysłów. Czekamy na oryginalne prace. Powodzenia!!!


 Regulamin Szkolnego konkursu fotograficznego/filmowego

#UCZ SIĘ W DOMU”

 

Autorzy najlepszych zdjęć/filmów otrzymają nagrody w postaci pochwały do dziennika elektronicznego oraz ocenę z plastyki.

 

 1. Organizator konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
  w Choroszczy.

  2. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej organizatorów:

  http://www.sp.choroszcz.pl , grupa fb/Globalni w Choroszczy

  3. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

 • Małgorzata Czulewicz - pedagog szkolny

 • Anna Kozłowska – nauczyciel świetlicy

 • Barbara Raczkowska – Bobek – nauczyciel plastyki

 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Cele konkursu:

  - rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii/filmu wśród uczniów,

  - promocja nauki zdalnej,

  - uaktywnienie u uczniów motywacji wewnętrznej do nauki,

  - rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania fotografii/filmu jako artystycznej formy przekazu,

  - rozwijanie wrażliwości artystycznej.

   

 2. Adresaci konkursu: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
  w Choroszczy.

   

 3. Zasady konkursu:

  1. Tematyką zdjęć /filmów jest nauka zdalna widziana oczami uczniów.

  2. Konkurs ma formę indywidualną.

  3. Uczestnicy konkursu mogą przesłać 1 pracę (zdjęcie lub krótki projekt filmowy.

  4. Prace przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

  5. Prace konkursowe mają być wykonane własnoręcznie w dowolnej technice (kolorowe, czarno - białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego). Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie JPEG
  o rozdzielczości 2048x1536 pikseli

  6. Prace należy przesłać na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.

  8. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane, a Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.

  9.Zgłaszane do konkursu prace fotograficzne/filmowe powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora i klasę,

 • datę wykonania zdjęcia.

  1. Termin zgłaszania prac upływa 08.04.2020 roku.

  2. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa.

  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020roku.

  4. Autorzy najlepszych zdjęć/filmów otrzymają nagrody w postaci pochwały
   do dziennika elektronicznego oraz ocenę z plastyki.

  5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

   a) Posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

   b) Nie narusza praw autorskich osób trzecich,

   c) Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

   15. Zgłoszone prace będą eksponowane w szkolnej galerii zdjęć na stronie internetowej oraz na fb/Globalni w Choroszczy

   V. Postanowienia końcowe:

   1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

   3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: http://www.sp.choroszcz.pl

 

Małgorzata Czulewicz

Anna Kozłowska

Barbara Raczkowska – Bobek