Konkurs czytelniczy „Czy znasz wiersze J. Tuwima?"

W maju w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs czytelniczy pt. „Czy znasz wiersze J. Tuwima?”.  W konkursie uczestniczyli  uczniowie klasy 2A i 2B razem 48 uczestników. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz popularyzacja twórczości J. Tuwima. Do konkursu uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani: korzystali  z biblioteki szkolnej w celu zapoznania się z wierszami J. Tuwima, czytali i analizowali wiersze na lekcjach. Uczniowie napisali  test wykazując się bardzo dobrą znajomością wierszy. Nagrodzono 27 laureatów i 21 uczniów wyróżniono. Za udział w konkursie wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy - nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Laureatom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

wychowawczynie kl.2A,2B - Jolanta Lenczewska, Elżbieta Rojecka
nauczyciel bibliotekarz Marzanna Szumkowska