temat: Zapoznanie się z wymaganiami i PSO.

zapoznaj się z prezentacja

 

https://docs.google.com/presentation/d/1TfIv0IfGAb9hgR_7BIAcxyj2b5KmVNQyeqijoFM4kd4/edit?usp=sharing

Jak obliczam Twoja ocenę? - przepisz lub wklej do zeszytu

 • 0 % -23 % - niedostateczny
 • 24 % - 26 % - niedostateczny plus
 • 27 % - 29 % - dopuszczający minus
 • 30 % - 42 % - dopuszczający
 • 43 % - 46 % - dopuszczający plus
 • 47 % - 49 % - dostateczny minus
 • 50 % - 62 % - dostateczny
 • 63 % - 66 % - dostateczny plus
 • 67 % - 69 % - dobry minus
 • 70 % - 82 % - dobry
 • 83 % - 86 % - dobry plus
 • 87 % - 89 % - bardzo dobry minus
 • 90 % - 92 % - bardzo dobry
 • 93 % - 94 % - bardzo dobry plus
 • 95 % - 96 % - celujący minus
 • 97 % - 100 % - celujący


Proszę o zapoznanie się z Regulaminem funkcjonowania w placówce w okresie SARS-CoV-2 obowiązujący od 1 wrzesnia 2020 ROKU


Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), technikach, liceach, szkołach zawodowych i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).


Proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.

Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej należy złożyć do 4.09.2020r. do sekretariatu/wychowawcy klasy/wychowawcy świetlicy.