Praca domowa 18.06.

Ed. matematyczna: odejmowanie dziesiątek w zakresie 50

k. s. 74, ćw. s.50

Ed.  polonistyczna, przyrodnicza: bezpieczne zachowanie nad wodą

k. s. 72-73

Jakie wakacyjne rady wynikają z czytanki? Zapisz w zeszycie: 112 -  numer alarmowy

Ćwiczenia utrwalające: ćw. s. 49, kaligrafia s. 63

Miłej pracy, pozdrawiam.

 

Praca domowa 19.06.

Ed. matematyczna: dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek

k. s. 75, proszę o  obejrzenie banknotów 10 zł, 20 zł, 50 zł, monet 10 gr, 20 gr, 50 gr

ćw. s. 51

Ed. polonistyczna: koniec roku szkolnego czytanka „Świadectwo” s. 76-77, ustnie wykonaj pytania pod tekstem

ćw. utrwalające: ćw. s. 52-53, kaligrafia s. 64

matzoo.pl – poćwicz technikę rachunkową

Miłej pracy.