Zespół Szkół w Choroszczy

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka

Prymas Polski Ks. Kardynał Stefan Wyszyński


           


PROJEKTYŚlady przeszłości

ŚLADEM CHOROSZCZAŃSKICH ŻYDÓW - adoptujemy cmentarz żydowski

Uczniowie klasy II a Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy pod kierunkiem pań Anny Kozłowskiej i Ewy Zalewskiej przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu "Ślady przeszłości - młodzież adoptuje zabytki", który jest realizowany od 2001 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Projekt ma na celu odnalezienie przez młodzież w najbliższej okolicy zabytków lub obiektów, które wymagają uporządkowania i przywrócenia pamięci o nich, aby wiedzę historyczną przekazać kolejnym pokoleniom. Młodzież Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy postanowiła uporządkować cmentarz żydowski przy ulicy Kościuszki, a następnie sfotografować i skatalogować macewy

ŚLADEM CHOROSZCZAŃSKICH ŻYDÓW - gimnazjaliści porządkowali kirkut

Pierwsze wzmianki o Żydach w Choroszczy pochodzą z XVI wieku. Wtedy już istniała na terenie miasta zorganizowana gmina żydowska. Żydzi w Choroszczy osiedlili się w rynku i przyległych do niego uliczkach. Mieli swoją bożnicę, łaźnię i dom rabina. Zajmowali się rzemiosłem, prowadzili też aptekę, wiele sklepów, karczm i szynków. Piastowali również urząd burmistrza.

Czytaj całość ...


                               

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie "Projekt z klasą". Konkursowy projekt edukacyjny "Zmierz się z komórką" zgłosiła Pani Karolina Czarniecka.
Dzięki temu nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła".

To znak, że szkoła:
- podchodzi do edukacji sposób nowoczesny,
- jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
- tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
- jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.


Wf z klasą

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "WF z klasą" pod patronatem Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl
Dla kogo i po co powstał ten projekt?
- Dla uczniów - żeby chętniej ćwiczyli.
- Dla nauczycieli WF - żeby mieli wsparcie w prowadzeniu ciekawych lekcji i dużo dobrych pomysłów.
- Dla innych nauczycieli - bo uczniowie aktywni fizycznie lepiej pracują na lekcjach.
- Dla dyrektorów - żeby dbali o lekcje WF-u w swojej szkole.
- Dla rodziców - żeby nie wystawiali niepotrzebnych zwolnień.

Czytaj całość ...


"Gramy w Radę, damy radę"

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
realizowany przez Fundację Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie konkursowym "Gramy w Radę, damy radę". Jedenastoosobowa grupa dziewcząt z klas I i II gimnazjum pod nazwą "The girls ship" realizowała zadania wyznaczone przez Zespół Ekspertów.
Ideą projektu było stworzenie, realizacja i upowszechnienie innowacyjnego programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży na obszarach o najniższym w Polsce poziomie rozwoju kapitału społecznego. Program opierał się na społecznej grze symulacyjnej wspomaganej platformą internetową.
"Gramy w Radę, damy radę" to symulacja działalności Młodzieżowej Rady. Udział w grze umożliwił uczestniczkom i lokalnej społeczności poznanie idei, zasad oraz doświadczenie korzyści z funkcjonowania samorządności młodzieżowej.
Tutorem zespołu była pani Małgorzata Czulewicz - pedagog szkolny.

Drużyna "The girls' ship" okazała się jedną z najlepszych drużyn rywalizujących w projekcie.


Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowoczesna sala komputerowa, laboratorium językowe, środki dydaktyczne ułatwiające przyswajanie wiedzy, wycieczki, doradztwo zawodowe i psychologiczne, szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych do wyboru zarówno w Publicznym Gimnazjum, jak i Liceum Ogólnokształcącym w Choroszczy - to oferta z jakiej skorzystają obecni i przyszli uczniowie naszej szkoły. Zespół Szkół w Choroszczy przystąpił do projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze "Wrota Biznesu" i Gmina Choroszcz. Wartość projektu wyniesie blisko 600 tys. zł.
Nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w wielu ciekawych zajęciach. Wyłonione zostaną najciekawsze i spełniające najwyższe wymagania programy, na podstawie których uczniowie będą mogli doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, jednocześnie korzystać będą mogli z wysokospecjalistycznych urządzeń, które pomogą naukę zamienić w przyjemną formę spędzenia czasu wolnego.
W ramach projektu przewidziane są również ciekawe wycieczki, z jednej z nich skorzystali w czerwcu nasi trzecioklasiści i uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia w szkole w ubiegłym roku szkolnym. Centrum Nauki Kopernik, Planetarium , spektakl Metro w teatrze Buffo - to atrakcje na jakie mogli liczyć uczniowie dzięki uczestnictwu w projekcie: "Szkoła z Klasą"

Oto lista zajęć dodatkowych, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

w Publicznym Gimnazjum w Choroszczy:

Język polski - 104 godziny
Język angielski - 208 godzin
Język niemiecki- 104 godziny
Język hiszpański - 104 godziny
Zajęcia matematyczne - 104 godziny
Zajęcia przyrodnicze- 104 godziny
Zajęcia z przedsiębiorczości - 100 godzin
Koło taneczne- 208 godzin
Warsztaty fotograficzno-filmowe - 104 godziny

W Publicznym Liceum w Choroszczy:

Język polski - 104 godziny
Język angielski - 208 godzin
Język rosyjski - 104 godziny
Zajęcia matematyczne - 104 godziny
Zajęcia informatyczne - 104 godziny
Grafika komputerowa - 104 godziny
Zajęcia z przedsiębiorczości - 100 godzin

Zespół Szkół w Choroszczy 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.