W świetlicy w II semestrze organizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania językowezajęcia związane promocją zdrowia, plastycznekonstrukcyjne oraz zajęcia ruchowe. W świetlicy zorganizowana jest galeria, w której cyklicznie prezentowane są prace wykonane przez uczniów.

Na początku grudnia w naszej szkole odbywa się Festyn Świąteczny pd hasłem “Gramy razem”. W dniu 04.12.2019 uczniowie klas IV-VI wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się rodzice, nauczyciele, pani dyrektor Ewa Zawistowska i pani wicedyrektor Beata Gawryluk własnoręcznie przygotowali z tej okazji kartki bożonarodzeniowe. Lekcję prowadziła pani Anna Kozłowska i Irena Maksymiuk. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem wykonywali prace. Wszystkie wykonane kartki bożonarodzeniowe zostały przekazane na kiermasz charytatywny,dochód zostanie przekazany Fundacji „Pomóż Im” Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

Anna Kozłowska

Irena Maksymiuk


Młodzież w świetlicy szkolnej ma możliwość rozwijania zainteresowań językowych. Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom, jak ważna jest znajomość języków obcych. Uczniowie mieli szanse sprawdzić się w różnych językach, np. niemieckim, angielskim i rosyjskim.


W ramach Światowego Dnia Zwierząt zorganizowany został w październiku Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Mój pupil – Zwierzak”. Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii i Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Głównym celem konkursu było rozwój talentów twórczych dzieci i młodzieży, kształtowanie humanitarnej postawy dzieci wobec zwierząt i zachęcanie do wyrażania uczuć poprzez tworzenie pracy plastycznej.


11 listopada to dla nas Polaków jedna z najważniejszych dat w historii. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przez cały tydzień przygotowywali się do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.