Cele pracy świetlicy

 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
 • Pomoc  uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania informacji
 • Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie
 • Realizacja założeń Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program wychowawczy szkoły

 

Działania realizowane w świetlicy

 

 • Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”
 • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • Konkurs plastyczny „Mój pupil” w ramach Światowego Dnia Zwierząt
 • „Bądź mądry nie sięgaj po alkohol” - konkurs profilaktyczny 
 • Tydzień Edukacji Globalnej
 • „Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna „– konkurs plastyczny 
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – konkurs „On Line”
 • Hej Małolaty! Palenie to same straty – konkurs profilaktyczny w ramach Światowego Dnia bez Papierosa
 • Trzymaj formę – konkurs prozdrowotny „Żyj zdrowo – kolorowo” 
 • Ogólnopolski projekt humanitarno-edukacyjny
  Face to Face With the World

 

 

W świetlicy odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

 • „Toll „ poznajemy język niemiecki
 • „Play and Learn” – gry i zabawy z językiem angielskim
 • „Z duszy przez dłonie” - Zajęcia plastyczne
 • „Mądra głowa „– gry i zabawy logiczne (sudoku, szachy, warcaby)
 • „Ruch jest zdrowy” – turnieje tenisa stołowego
 • Odkrywcy przyrody – zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze 

Nauczyciele świetlicy współpracują z lokalnymi portalami internetowymi www.gazeta.choroszcz.pl i www.gloschoroszczy.pl – przesyłamy i redagujemy wspólnie z uczniami informacje i artykuły związane z działalnością  świetlicy szkolnej.ŚWIETLICA SZKOLNA 

( klasy 0-3)

Działania realizowane w świetlicy

                  Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie właściwej opieki oraz tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi uczniów zgodnie z założeniami rocznego Planu świetlicy.

                  Dzieci bardzo aktywnie spędzają czas w świetlicy szkolnej, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli świetlicy oraz w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez innych nauczycieli. Rozwijają w ten sposób swoje pasje i zainteresowania. Największym powodzeniem cieszą się zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, matematyczno - przyrodnicze, gry i zabawy logiczne.

                 Cyklicznie nasze dzieci biorą udział w akcjach z zakresu bezpieczeństwa: 

- Bezpieczna droga do szkoły

- Bezpieczne ferie

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- Bezpieczne wakacje

   -  w ramach, których odbywają się zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa, konkursy plastyczne, pogadanki, itp.

                  Oprócz tego, co roku biorą udział w Dniu Głośnego Czytania, Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji, Dniu Życzliwości i Pozdrowień, Międzynarodowym Tygodniu Bibliotek Szkolnych, Dniu Pluszowego Misia, Dniu Dobrych Uczynków, Dniu Kota - w ramach, których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz  konkursy plastyczne. 

             Dzieci ze świetlicy z dużym zaangażowaniem  biorą udział w uroczystościach szkolnych takich jak: Święto Odzyskania Niepodległości, Jasełka, Wielkanoc, przygotowując przedstawienia, montaże słowno - muzyczne dla społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego.  

            Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, szczególnie z Kołem Emerytów i Rencistów Nr 15 w Choroszczy . Już od kilkunastu lat systematycznie przygotowujemy z dziećmi przedstawienia, inscenizacje oraz montaże słowno - muzyczne w ramach obchodów Dnia Seniora, Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Kobiet. Podczas zajęć świetlicowych dzieci wraz z nauczycielami przygotowują kartki oraz laurki okolicznościowe. Oprócz tego we współpracy z KEiR  aktywnie włączamy się w akcje na rzecz Hospicjum dla dzieci w Białymstoku oraz inne działania na rzecz potrzebujących.

          W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Choroszczy uczestniczymy w konkursach plastycznych -  "Na najładniejszą ozdobę wielkanocną" oraz w spotkaniach autorskich. 

             Współpracujemy także z Parafią Rzymskokatolicką w Choroszczy. Nasze dzieci,  co roku, biorą udział w obchodach Parafialnego Dnia Dziecka organizowanego na Błoniach Jana Pawła II - pod kierunkiem nauczycieli dzieci ze świetlicy szkolnej przygotowały przedstawienie teatralne "O rybaku i złotej rybce " oraz  "Taniec Kwiatów". Miały okazję zaprezentować swoje uzdolnienia i talenty w szerokim gronie społeczności lokalnej - rodzicom, nauczycielom oraz zaproszonym gościom .

             W roku szkolnym 2018/2019 w świetlicy szkolnej realizowana była Innowacja pedagogiczna - "Poznajemy zawody, czyli zawodowy zawrót głowy" w ramach, której dzieci poznawały zawody osób pracujących na terenie naszego miasta.  Podczas wycieczek odwiedziliśmy Oddział Banku PKO, Salon fryzjerski, Aptekę, Centrum Handlowe, Kwiaciarnię, Gabinet dentystyczny, NZOZ w Choroszczy, Zakład Krawiecki.  W świetlicy odbył się także konkurs plastyczny na Album - " Poznajemy zawody". Dzieci miały okazję poznać zawody od tzw.  "podszewki". 

             W ramach projektu edukacyjnego - "Więcej wiem, zdrowo jem" odbyły się działania prozdrowotne: zajęcia edukacyjne, konkurs plastyczny oraz inscenizacja - "W zdrowym ciele, zdrowy duch".

         Okazją do zaprezentowania uzdolnień i talentów wokalno - aktorskich naszych dzieci, był Dzień Otwarty Szkoły podczas, którego rodzice, nauczyciele  oraz zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie - "Zaczarowanym pociągiem w świat bajki".

           Co roku w świetlicy szkolnej gościmy przedszkolaki z klas 0. Jest to wspaniały moment  integracji oraz mile spędzonego czasu. Dzieci ze świetlicy - podczas zajęć teatralnych przygotowują przedszkolakom przedstawienia teatralne, inscenizacje oraz zagadki. Przedszkolaki mają okazję poznać starszych kolegów ze świetlicy oraz nauczycieli, oswoić się ze szkołą , aby w kolejnym roku szkolnym bez stresu wkroczyć w szkolne mury.

            W ramach działalności dydaktycznej wspieramy oraz pomagamy uczniom w odrabianiu prac domowych . Organizujemy także pomoc koleżeńską, podczas której starsze dzieci z chęcią i zaangażowaniem pomagają młodszym.  


W dniu 14.02.2020r. w świetlicy szkolnej świętowaliśmy Dzień Świętego Walentego. Z tej okazji przygotowaliśmy dzieciom wiele atrakcji. Kilka dni wcześniej podczas zajęć plastycznych dzieci przygotowały serduszka z masy solnej, które później malowały farbami. 14 lutego serduszka „powędrowały” do rodziców, przyjaciół i nauczycieli. W tym dniu dzieci uczestniczyły również w zabawie „Przyszły mąż, przyszła żona” oraz w zabawie ruchowej, w rytmie muzyki „Gorące krzesła”. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek od nauczycieli-lizaki serduszka. 
 
Nauczyciele świetlicy 
Agnieszka Tołoczko
Magdalena Połubińska

 

W świetlicy w II semestrze organizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania językowezajęcia związane promocją zdrowia, plastycznekonstrukcyjne oraz zajęcia ruchowe. W świetlicy zorganizowana jest galeria, w której cyklicznie prezentowane są prace wykonane przez uczniów.

Na początku grudnia w naszej szkole odbywa się Festyn Świąteczny pd hasłem “Gramy razem”. W dniu 04.12.2019 uczniowie klas IV-VI wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się rodzice, nauczyciele, pani dyrektor Ewa Zawistowska i pani wicedyrektor Beata Gawryluk własnoręcznie przygotowali z tej okazji kartki bożonarodzeniowe. Lekcję prowadziła pani Anna Kozłowska i Irena Maksymiuk. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem wykonywali prace. Wszystkie wykonane kartki bożonarodzeniowe zostały przekazane na kiermasz charytatywny,dochód zostanie przekazany Fundacji „Pomóż Im” Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

Anna Kozłowska

Irena Maksymiuk


Młodzież w świetlicy szkolnej ma możliwość rozwijania zainteresowań językowych. Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom, jak ważna jest znajomość języków obcych. Uczniowie mieli szanse sprawdzić się w różnych językach, np. niemieckim, angielskim i rosyjskim.