Szanowni Państwo!

W ramach realizacji Programu Archipelag Skarbów zapraszam Państwa na spotkanie profilaktyczne w dniu 10 grudnia 2019 r. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Choroszczy na auli (I piętro) przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A. Początek - godzina 17.00. W dniu 10 grudnia 2019 r. odbędą się również konsultacje z wychowawcami i nauczycielami

- dla rodziców uczniów klas 0 - III, w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 1, w godzinach 16.00-17.30

- dla rodziców uczniów klas IV - VIII, w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A, w godzinach 18.00- 19.00.

 

Konsultacje w grupie 0a (p. D. Guzewicz) są odwołane z powodu nieobecności nauczyciela. Odbędą się w innym terminie.

Dyrektor szkoły


W najbliższy wtorek t.j. 3 grudnia w godzinach 16.00-18.00 odbędzie się dyżur konsultacyjny specjalistów dokonujących badań przesiewowych wzroku, słuchu i wad postawy wśród uczniów klas I w ramach programu “Dobry rozwój, dobry start”. Panie będą dyżurować w sali nr 4 i 5 (na parterze) w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 1 ("mała szkoła"). Zapraszamy zainteresowanych rodziców, którzy chcieliby skonsultować wyniki badań przesiewowych

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W grudniu koszt obiadów wynosi 63 zł ( 4,20 x 15 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 27 listopada 2019 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłaty za obiady nie będą przyjmowane w sekretariacie szkoły. Opłat należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów lub czasowej nieobecności na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować skreśleniem z listy.


 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie "Odpowiedzialność prawna osób niepełnoletnich" , które odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. (środa) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego 26 a (hala sportowa). Zapraszamy również na konsultacje w wychowawcami i nauczycielami:

- w klasach 0 - III w godzinach 15.30 - 16.45, placówka przy ulicy Powstania Styczniowego 1

- w klasach IV - VIII w godzinach 17.45 - 19.00, placówka przy ulicy Powstania Styczniowego 26a.

Dyrektor szkoły


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W listopadzie koszt obiadów wynosi 79,80 zł ( 4,20 x 19 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 29 października 2019 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłaty za obiady nie będą przyjmowane w sekretariacie szkoły. Opłat należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów lub czasowej nieobecności na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Nie wpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia będzie skutkować skreśleniem z listy.