Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 0 -III na spotkanie, które odbędzie się 6 lutego 2020 roku. Początek - godzina 17.00. Miejsce - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej imienia H. Sienkiewicza przy ulicy Powstania Styczniowego 1.

Porządek spotkania:

1. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020 - spotkanie z dyrektorem placówki.

2. Profilaktyka uzależnień - wykład dla rodziców.

3. Spotkanie z wychowawcami klas - omówienie spraw bieżących.

Dyrektor szkoły i Grono Pedagogiczne