W menu "Organizacja pracy szkoły", w zakładce "Tygodniowy rozkład lekcji" dostępne są nowe plany zajęć na drugi semestr. 

Natomiast w zakładce "Dyżury nauczycieli" dostępne są dyżury obowiązujące od 3 lutego 2020r.