W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną „Gry i zabawy naszych rodziców i dziadków”. Impulsem do opracowania innowacji pedagogicznej jest ukazanie, że różnorodne formy rekreacji fizycznej stanowią element zdrowego stylu życia, rodzinne gry i zabawy są ważnym czynnikiem utrwalającym więzi rodzinne a wspólnie wykorzystany czas wolny może być twórczym czynnikiem w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.


W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie przygotowali i przeprowadzili na lekcjach wychowania fizycznego i świetlicy ankietę „Czas wolny uczniów”.

Badanie wykazało, że dzieci lubią spędzać czas na świeżym powietrzu z rówieśnikami – 23% . Dla 24% dzieci najczęstszą czynnością w czasie wolnym jest uprawianie sportu.  Granie na komputerze, tablecie, czy konsoli, zajęło czwarte miejsce w zestawieniu najczęściej wykonywanych czynności (14%). Uczniowie spędzają czas wolny przed telewizorem (13%) i słuchając muzyki (12%). Najczęstszą form spędzania czasu wolnego przez uczniów w czasie ferii zimowych jest jazda na łyżwach -51% .

Ankietę opracowali uczniowie :Maciej Sidorczuk, Anna Gul, Maria Kalata, Zofia Chobotko

Autorzy innowacji : Anna Kozłowska, Beata Guziejko, Kamila Reduta-Chmielewska, Magda Masłowska